DYNASTY HUB

Connexion

Connexion

7 TANBOU, 1 VWA

23 Décembre 2021

Sant kiltirèl Nago ap envite w nan yon konferans deba pou lanse pwojè "7 tanbou 1 vwa" a.
Yon seri espektak ak rechèch sou kilti tanbou ak enpòtans vwa yon Sanba nan seremoni lakou yo.

Vin n patisipe, tande, apran n epi pataje
Jedi 23 desanm, 12, Impasse Camille, juvénat Pétion-Ville (LOCAL DYNASTY HUB)
Pou plis enfòmasyon rele oswa ekri nan:
(509) 3817-2929

RÉSERVER VOTRE PLACE

Partager sur :

7 TANBOU, 1 VWA

23 Décembre

7 TANBOU, 1 VWA

23 Décembre

7 TANBOU, 1 VWA

23 Décembre

7 TANBOU, 1 VWA

23 Décembre

JOURNÉE DU LIVRE

8 Août 2020

JOURNÉE DU LIVRE

8 Août 2020

JOURNÉE DU LIVRE

8 Août 2020

JOURNÉE DU LIVRE

8 Août 2020

JOURNÉE DU LIVRE

8 Août 2020

JOURNÉE DU LIVRE

8 Août 2020

5ème Anniversaire Cercle des Étudiants Entrepreneurs d'Haïti (CEEH)

25 Août 2021

Happy Hour CEEH

15 Août 2021

Contactez-nous